Wat we doen

service

Stichting Hephaistos wil getraumatiseerde militaire- en politieveteranen (Hephaistostianen) en hun directe naaste(n) helpen bij de verwerking van hun trauma/trauma’s. Dat doen we door de Hephaistostianen om te laten gaan/ te laten werken met paarden, hetzij als ruiter, hetzij als koetsier, bijrijder - of geleider van een lastpaard, om zo hun fysieke of psychische klachten te verminderen.

Stichting Hephaistos zorgt daarnaast voor:

Het organiseren van open dagen en themadagen voor familieleden van genoemde doelgroep

Het betrekken van familieleden bij de uitvoering van de activiteiten van de doelgroep

het faciliteren van deelname aan de prestatietochten van de Stichting Militaire Prestatietocht te Paard (MPTTP)

 

De Stichting Hephaistos zet zich samen met het Nederlands Veteranen Instituut in voor het welzijn van veteranen.

Naamgever

Onze naamgever

De Griekse god Hephaistos was vanaf geboorte mank en werd door zijn moeder Hera, de vrouw van oppergod Zeus, uit schaamte van de Olympus af gegooid. Hij belande in zee en werd daar opgenomen door een zeenimf en door haar grootgebracht. Hephaistos zon op wraak. Toen hij volwassen was, smeedde hij een troon die hij aan zijn moeder Hera cadeau gaf. Toen zij op de troon plaatsnam, kon ze echter niet meer opstaan en alleen Hephaistos was bij machte om haar van deze vloek te ontdoen. De goden smeekten om haar vrijlating, maar hij liet zich niet vermurwen.

Dionysos, de god van de wijn, kreeg vervolgens de taak hem te halen en voerde hem dronken. zo zorgde hij ervoor dat Hephaistos terugkeerde op de Olympus, rijdend op een ezel, om zijn moeder te bevrijden.

Zijn handicap en het feit dat hij ondanks zijn beperkingen behoorde tot de 12 topgoden (de inner circle) van de Griekse mythe, in combinatie met zijn vak als smid en zijn liefde voor paarden, hebben hem het symbool van de Stichting gemaakt.

service

Organisatie

Bestuur

 

Voorzitter
Kolonel (KLu/bd) Vic Utermöhlen

Secretaris–penningmeester
Luitenant-kolonel (Vbdd/bd) John Suijkerbuijk
Oprichter Project Hephaistos
Projectofficier Hephaistos

Lid
Dhr. Jos Siereveld

 

 

Coördinatoren

 

Externe Communicatie
Majoor (Genie) Tessa Kingma (MSc)

Veterinaire zaken
Majoor (R) drs. Jan Koster

Juridische zaken
Mw. mr. Margot Suijkerbuijk

Public Relations & Communicatie
Mw. Ingeborg Leeftink

Benefietactiviteiten
Mw. mr. Margot Suijkerbuijk
Mw. Ingeborg Leeftink

 

Ambassadeur

 

Luitenant-kolonel Gijs Tuinman Ridder Militaire Willemsorde der vierde klasse


Maatschappelijke zaken

Kolonel (MSPD/bd) drs. Wil Martens
Psycholoog

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Ondersteuners

 

 

 

De Stichting Hephaistos wordt ondersteund door:

Naar aanleiding van de uitzending van de Talkshow van Beau van Erven Dorens (RTL-4) op 19 september jl., waar onze ambassadeur Gijs Tuinman (Ridder MWO) werd geïnterviewd over onze Stichting, hebben we een aantal donaties mogen ontvangen. Helaas is het niet mogelijk iedere gever persoonlijk te bedanken voor deze genereuze bijdragen, omdat naam en adresgegevens veelal niet bekend zijn. Daarom willen we iedereen die een bijdrage heeft gedaan van harte bedanken voor de fantastische bijdragen die zij gegeven hebben voor de Stichting Hephaistos. Wij zijn u allen erg erkentelijk. Bedankt!

 

Contactgegevens

Stichting Hephaistos

Wij hebben voorkeur voor contact via e-mail.


Adres:

Simon Vestdijkstraat 23

6708 NW Wageningen Nederland

Mobiel: 06 43 00 86 29

 

E-mail adres: info@stichtinghephaistos.nl

Websitewww.stichtinghephaistos.nl

 

Banknummer: IBAN NL11RBRB 8835 1060 28

Kamer van Koophandel: 74250841

Belastingnummer: 8598.25.085

 

Op 4 april 2019 heeft de Stichting Hephaistos de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status  verkregen.

Stal MansourAdres:

Kemperbergerweg 793

6816 RW Arnhem

Telefoon: 026 442 30 06

 

E-mail adres: info@mansour.nl

Website: www.mansour.nl

 

Eigenaar: dhr. Rik Steijn

Instructeurs:

Mw. Jet Jansen (onder het zadel)

Mw. Anja Kranen (aanspanningen)

Stuur ons een bericht

Contactformulier


Deelnemen

Deelnemen aan project Hephaistos

Ben je oorlogs- of dienstslachtoffer en wil je deelnemen aan project Hephaistos? Dat kan! Om deel te kunnen nemen aan project Hephaistos stuur je ons een mail met je naam en je adresgegevens. Wij sturen je dan een formulier. Dat ontvangen we daarna graag van je retour.

Vervolgens nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek en vertellen we wat we doen binnen project Hephaistos.

Alle deelnemers aan het project Hephaistos worden aangemeld bij de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO).

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het project hephaistos. Ruiterkleding wordt indien nodig op bruikleenbasis verstrekt.

Alle deelnemers zijn bekend bij de Stichting.

Publicaties

118 Research Paper: Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen

Een literatuurstudie en casestudie over ervaringen van getraumatiseerde veteranen met door paarden ondersteunde interventies.

Natasja Rietveld Rene Moelker, Gwendolyn Bakx

Stichting Hephaistos zet zich al enkele jaren in voor militaire- enpolitieveteranen die als gevolg van hun werk fysiek en/of geestelijk gewond zijn geraakt. De stichting heeft als doel getraumatiseerde militaire en politieveteranen en hun naaste(n) te helpen bij de verwerking van hun trauma´s. Dit doet zij door de veteranen wekelijks bij Stal Mansour met paarden te laten werken.

Dit boek beschrijft de ervaringen van dertien veteranen met deze zogenoemde Equine Assisted Interventions (EAI).

Research Center Military Management Studies
Faculteit Militaire WetenschappenNederlandse Defensie Academie
Hogeschoollaan 2
4818 CR Breda
www.faculteitmilitairewetenschappen.nl
ISBN: 9789493124141